Ventspils Mākslas skolas audzēknei 3.vieta vizuālās mākslas konkursā '' Ar burinieku uz Ameriku!''.

  Ainažu jūrskolas muzejs sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi un Latvijas jūras administrāciju, mērķprogrammas Latvijai – 100 ietvaros, organizēja bērnu un jauniešu, no 6 līdz 18 gadiem, vizuālās māksla konkursu, kur Ventspils Mākslas skolas 3.a kursa audzēkne Milana Veikša ieguva 3.vietu vidējā vecuma grupā.
   Šogad aprit 130 gadi kopš Ainažu jūrskolnieks, tālbraucējs kapteinis Pēteris Šņore ar Liepupē būvētu burinieku ROTA šķērsoja ekvatoru un sasniedza Laplatas ostu  Dienvidamerikā.

<< Go back to the previous page