19.novembrī Ventspils Mākslas skolas audzēkņi uzsāka Ventspils Slimnīcas Dzemdību nodaļas Ūdens dzemdību zāles sienu apgleznošanu.

    Pirms darba uzsākšanas Mākslas skolas audzēkņi izstrādāja skiču projektus, no kuriem tika izvēlēta 4.b kursa audzēknes Aleksandras Ļifenko ideja par ūdens burbuļiem, kas uz sienas veidos dažādus tēlus, no kuriem centrālais būs taurenis. Gleznojumu uz sienas īstenos 4.b kursa audzēknes skolotājas Evas Kaufmanes-Lauss vadībā.
   Pirmoreiz Ventspils slimnīca ar Mākslas skolas audzēkņiem sadarbojās Bērnu nodaļai veltītā projektā, kā rezultātā katras palātas sienas tagad rotā unikālas Mākslas skolas audzēkņu gleznas.
 

<< Go back to the previous page