1.a, 1.b, 1.c, 1.d kursu audzēkņiem!

   Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, liecību izsniegšana 2019./2020.māc.g.noslēgumā nenotiks, audzēkņi un vecāki informāciju par semestra un gada vērtējumiem varēs apskatīties elektroniskā žurnālā “e-klase” sadaļā sekmju izraksts no 29.05.2020.

Papīra formātā liecības tiks izsniegtas jaunā mācību gada sākumā.

Paldies par sapratni!

<< Go back to the previous page