1.a, 1.b, 1.c kursu audzēkņiem!

   Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, liecību izsniegšana 2020./2021.māc.g.noslēgumā nenotiks, audzēkņi un vecāki informāciju par semestra un gada vērtējumiem varēs apskatīties elektroniskā žurnālā “E-klasē” no 31.05.2021.

Papīra formātā liecības tiks izsniegtas jaunā mācību gada sākumā.

Paldies par sapratni, jauku atpūtu!

<< Go back to the previous page