1.septembris

  Jauno mācību gadu iesāksim bez tradicionālā svinīgā pasākuma skolas pagalmā, bet ar plānotajām sekojošām aktivitātēm:

*plkst.13.00 izteiksim pateicības audzēkņiem un pedagogiem par sasniegumiem konkursos un izstādēs (ierodas ielūgtie audzēkņi un pedagogi);

* no plkst.14.00-18.00 organizēsim informatīvo dienu par jauno mācību gadu (materiālu iegāde, mācību stundu norise un c.). Šajā dienā slēgsim IZGLĪTOŠANAS LĪGUMUS ar uzņemto audzēkņu vecākiem/aizbildņiem (individuāli informēsim 31.augustā).

<< Go back to the previous page