Apbalvojums Starptautiskā konkursā “ODYSSEUS”

    Ventspils Mākslas skolas 2.c kursa audzēkne Līva Siliņa ieguva apbalvojumu Starptautiskajā konkursā “ODYSSEUS”. Līvas darbs tika radīts 2016./2017.m.g. skolotājas S.Jaunbelzējas vadībā.

<< Go back to the previous page