Apsveicam!

  2017.gada 1.jūnijā Ventspils Mākslas skolā svinējām IZLAIDUMU, kur APLIECĪBAS par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 16 audzēkņi.
  Paldies audzēkņiem par izturību, pedagogiem par profesionalitāti un vecākiem par atbalstu!

<< Go back to the previous page