Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas audzēkni Lauru Ziemeli un skolotāju Ievu Pastari par iegūto 1.vietu Aizputes mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotajā konkursā “Dzīve kā košums” (vecuma grupā no 12-15 g.). 

<< Go back to the previous page