Attālinātās mācības

   Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 p., nodarbības Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem līdz 13.novembrim notiks attālināti vai individuāli pēc pedagoga uzaicinājuma.

Informācija “E-klasē”.

<< Go back to the previous page