Dalība projektā

Ventspils Mākslas skola ar patiesu prieku uzsāk dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidotajā izglītības un pētniecības mobilitātes programmas NordPlus Junior projektā ,,Kultūras uzņēmējdarbība zaļākai nākotnei” (CA4GF), kurā, sadarbojoties ar Viļņas Justinas Vienožinskis mākslas skolu, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu,  Lietuvas Sociālās līderības asociāciju un Norvēģijas uzņēmumu Prios Kompetanse AS, tiks izstrādāta jauna kultūras uzņēmējdarbības mācību programma Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā. Lai mums viss izdodas!

 

Ventspils Art School is very happy to take part in The Nordic Council of Ministers created educational and research mobility programme NordPlus Junior, in the project ,,Cultural entrepreneurship for a greener future” (CA4GF). Collaborating with Vilnius Justinas Vienožinskis Art school, Liepaja Secondary school of Music, Art and Design, Social Leadership Association (Lithuania) and Prios Kompetanse AS (Norway), we are going to create a new curriculum for cultural entrepreneurship in Latvia, Lithuania and Norway. Good luck to us!

www.lmmdv.edu.lv

https://socialinelyderyste.lt/

www.prios.no

<< Go back to the previous page