Dalība Ventspils pasākumā - Piektdienas pastaiga „Iznāc vakara gaismā”

  26.maijā Ventspils pilsētā notika tradicionālais pasākums- Piektdienas pastaiga “Iznāc vakara gaismā”, kur Ventspils Mākslas skola (ped.S.Jaunbelzēja un E.Kaufmane Lauss) piedalījās Putnubiedēkļu parādē “Skārņu ielas iemītnieki” ar izgatavotiem cilvēku tēliem, kuri pārvietojas pa skolas sienām. 

<< Go back to the previous page