Godalgotas vietas konkursā

Apsveicam mūsu skolas audzēknes par iegūtajām godalgotajām vietām vizuālās mākslas konkursā “PILS. SĒTA. PILSĒTA”.

Grafikā (vecuma grupa 14 – 18 gadi):

*1.vieta- Sofijai Rubīnai (skolotājs E.Ozoliņa)

*Atzinība- Esterei Jurševskai (skolotāja I.Dzalbe)

 Grafikā (vecuma grupa 11 – 13 gadi):

*2.vieta- Karīnai Treigūtei (skolotāja E. Kaufmane Lauss)

Konkursu organizēja Bauskas Mūzikas un mākslas skola un tajā piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi ar darbiem par tēmu “Industriālā ainava”.

<< Go back to the previous page