Izdota grāmata ar Ventspils Mākslas skolas audzēkņu zīmējumiem

    23. februārī Ventspils Galvenajā bibliotēkā tika prezentēta Ziemeļkurzemes tautasdziesmu krājums “Zvaigžņotāj zemīte”, kur piedalījās krājuma sastādītājs Uldis Punkstiņš.

    Krājuma “Zvaigžņotāj zemīte” apkopotās dziesmas pierakstītas Ventspils, Talsu un Kuldīgas apvidos, kuros runāja ventiņu (tāmnieku) dialektā. 140 lappušu garās grāmatas tautas dziesmu tekstus papildina Ēdoles pamatskolas, Ugāles, Ventspils, Dundagas, Valdemārpils mākslas skolu audzēkņu un mākslinieka Jāņa Anmaņa ilustrācijas.

    Ventspils Mākslas skolas 1. un 2. kursu audzēkņi lasīja, pētīja un ilustrēja tautasdziesmas 2015./2016.m.g. pedagogu Initas Dzalbes un Sandas Jaunbelzējas vadībā, kā rezultātā grāmatā ir iespiesti deviņi zīmējumi.

<< Go back to the previous page