Jūnija sākumā Rīgā norisinājās Satiksmes ministrijas un Eiropas Komisijas kopīgi rīkotais bērnu zīmējumu konkurss „Nākotnes transports”, kur atzinību guva Ventspils Mākslas skolas audzēknes Elzas Svaras darbs “Japānas krustojums”

    Darbu izstāde notika TEN-T dienu ietvaros, kur vienkopus pulcējās  Eiropas Savienības transporta ministri, Eiropas Parlamenta deputāti un sadarbības partneri.
     Konkursā piedalījās gandrīz 400 bērni vecumā no 6 – 15 gadiem ar savu vizuālo vīziju par nākotnes transportu, no kuriem žūrija atzinīgi novērtēja 30 darbus. 
    Labāko darbu autori saņēma Satiksmes ministra Anrija Matīsa pateicības rakstus un ir apskatāmi ministrijas mājaslapā.

<< Go back to the previous page