Konsultācijas

Pavasara brīvdienās no 17.-21.martam
Ventspils Mākslas skolas audzēkņi
var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:

•Ieva Spridzāne
pirmdiena plkst.10.00- 13.00 (nenotiek skolotājas slimības dēļ)
•Sanda Jaunbelzēja
otrdiena plkst. 10.00-13.00
•Jānis Kupčs
otrdiena plkst.13.00-16.00
•Inita Dzalbe
trešdiena plkst.10.00-13.00
•Santa Dalbe
ceturtdiena plkst.13.00-16.00
•Eva Kaufmane Lauss
piektdiena plkst.10.00-13.00 

<< Go back to the previous page