Par mācībām klātienē

  Saskaņā ar 2021.gada 17. augustā Latvijas valdības lemtajam par drošības pasākumiem izglītības jomā, Ventspils Mākslas skolā klātienē 2021./2022. mācību gadā varēs apmeklēt izglītojamie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē).

  Ventspils Mākslas skolā testēšana netiks veikta, bet būs nepieciešams uzrādīt vispārizglītojošā skolā veikto testa rezultātus ieejot skolā vai sūtot uz e-pastu: VMsk.testi@gmail.com . Skatīt kārtību http://www.ventspilsmakslasskola.lv/dokumenti/ 

 

<< Go back to the previous page