PIRMSSVĒTKU NEDĒĻA

 

18. decembrī pulkstens 16:00 - 1.studiju kursa skates darbu prezentācija

 

19. decembrī pulkstens 15:30 - Ziemassvētku ballīte skolas audzēkņiem

 

20.decembrī pulkstens 13:30 - Liecību izdošana

 

Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītēm

20. decembrī pulkstens 14:15 - A grupiņa, pulkstens 18:00 - B grupiņai

<< Go back to the previous page