Pirmssvētku nedēļa

• 16. decembrī plkst.15.00-16.25
Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “A” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 16. decembrī plkst.18.10-19.35
Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “B-1” un “B-2” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 17. decembrī plkst.15.30-18.00
Ziemassvētku ballīte 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c kursu audzēkņiem.
(līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 17.decembrī plkst. 15.30- 19.00
5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7. un studijas kursiem jāizstāda skates darbi (informācija "E-klasē" un pie informācijas stenda).
• 18. decembrī plkst.15.00
Skates darbu vērtēšana
• 19. decembrī plkst. 15.00 – 16.25
Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “C” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 19. decembrī plkst. 16.00 – 18.00 Ziemassvētku kino ballīte
3.-7. kursu audzēkņiem (līdzi ņemt spilvenus sēdēšanai un cienastiņu)(2.kab.).
• 20.decembrī  plkst. 12.12
Liecību izdošana.
1.a, 1.b, 1.c , 1.d k.- 5.kab.
2.a, 2.b, 2.c k.- 2.kab.
3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b k.- 1.kab.
5.a, 5.b, 6.a, 6.b,7.,studiju k.-7. kab.

<< Go back to the previous page