Radošā diena izglītojamiem no 3.-6.kursam

22.septembrī no plkst.15.00-19.00 Ventspils Mākslas skolas pagalmā notiks radošās darbnīcas izglītojamiem no 3.-6. kursam.

Informācija “E-klasē”.

<< Go back to the previous page