Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts

2015.gada pavasarī Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja Ventspils Mākslas skolas iesniegto projektu “Datorgrafikas aprīkojuma pilnveide” 1728 EUR apmērā, lai skola varētu iegādāties grafiskās planšetes.
Projekts ir radījis iespēju jaunajā mācību gadā uzsākt plaši pielietot mūsdienu prasībām atbilstošas tehnoloģijas digitalizētu mākslas darbu veidošanā, kas ir aktuāli mūsdienu bērniem, jauniešiem un sabiedrībai.

<< Go back to the previous page