Saīsinātā diena

Pamatojoties uz LR Profesionālās izglītības likuma 28.pantu (4), Ventspils Mākslas skolā 2022.gada 3.maijā mācību stundu ilgums samazināt no 40 uz 30 minūtēm.

Stundu saraksts “E-klasē” un skolā pie informācijas stenda.

<< Go back to the previous page