Skolotāju diena

 

Otrdienā 4. oktobrī Ventspils Mākslas skolā tiks svinēta Skolotāju diena. Mācību stundas būs saīsinātas par 10 minūtēm.  Informācija "e-klasē" un skolā pie informācijas stenda. 

<< Go back to the previous page