Skolotāju diena

 29. septembrī Ventspils Mākslas skolā tiks svinēta Skolotāju diena. Audzēkņiem (1.-5.k.), kuri apmeklē nodarbības piektdienās, mācības notiks pēc jauno skolotāju (6.k.audz.) izveidotā stundu saraksta. Informācija skolā pie informācijas stenda un "e-klasē" .

<< Go back to the previous page