Uzmanību!!!

   Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5.p.,  plānotās konsultācijas RUDENS BRĪVDIENĀS ir atceltas, bet sazinoties ar konkrēto pedagogu “E-klasē” līdz 19.oktobrim varat vienoties par individuālām nodarbībām (konsultācijām).

<< Go back to the previous page