Uzmanību!

Ventspils Mākslas skolā darbinieki, izglītojamie un apmeklētāji, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves lieto mutes un deguna aizsegus.

<< Go back to the previous page