Ar 2020.gada 7.decembri

Ventspils Mākslas skolā darbinieki, izglītojamie un apmeklētāji, kuri sasnieguši 7 gadu vecumu lieto mutes un deguna aizsegus.

<< Go back to the previous page