Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ar 2020.gada 21.decembri būs atvērta darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00 un mācības izglītojamiem notiks tikai attālināti.

<< Go back to the previous page