Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ar 2020.gada 8.martu ir atvērta darbdienās no plkst.12.00 līdz plkst.18.00, nodarbības audzēkņiem notiek attālināti vai individuāli organizētajās klātienes konsultācijās PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BEIDZĒJIEM.

 

<< Go back to the previous page