Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ir atvērta darbdienās no plkst.12.00 līdz plkst.18.00 un informācija par āra nodarbībām katru nedēļu ir nosūtīta elektroniskajā žurnālā “E-klasē”.

<< Go back to the previous page