Uzmanību!

No 5.-10.maijam Ventspils Mākslas skola ir atcēlusi visas ieplānotās āra nodarbības. Turpinām strādāt tikai attālināti. Paldies par sapratni!

<< Go back to the previous page