Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis Ventspils Mākslas skolas projektu

   Valsts kultūrkapitāla fonds 2017. gada mērķprogrammu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstījis Ventspils Mākslas skolas projektu “Zīmēšanas un veidošanas materiālās bāzes uzlabošana Ventspils Mākslas skolā”. Projekta ietvaros ir ieplānots iegādāties  divdesmit ģipsī atlietas ģeometriskās figūras, ornamentus , cilvēka galvas un c., lai papildinātu uzskates materiālus un nomainītu esošos, kuri laika gaitā ir nolietojušies un saplīsuši. 

<< Go back to the previous page