Valsts svētki

    Ventspils Mākslas skolas administrācija sirsnīgi sveic visus skolas pedagogus, audzēkņus, vecākus Valsts svētkos un novēl gaišu, saulainu un patriotisma pilnu šo dienu!
  17.novembrī, pirmssvētku dienā, Ventspils Mākslas skolā saīsinātas mācību stundas. Informācija "e-klasē" un skolā pie informācijas stenda.

<< Go back to the previous page