Valsts svētki

    Ventspils Mākslas skolas kolektīvs sirsnīgi sveic visus skolas audzēkņus, vecākus Valsts svētkos un vēlam gaišu, saulainu un patriotisma pilnu šo dienu!
  17.novembrī, pirmssvētku dienā, Ventspils Mākslas skolā saīsinātas mācību stundas. Informācija "e-klasē" un skolā pie informācijas stenda.

<< Go back to the previous page