Ventspils Mākslas skolas 2.a kursa audzēknes E.Lāces darbs rotās Bērnu bibliotēkas lasītāju kartes

    Ventspils Bērnu bibliotēka sadarbībā ar Ventspils Mākslas skolu rīkoja zīmējumu konkursu “ES UN BIBLIOTĒKA”, kurā tika noteikts nākamais bērnu bibliotēkas lasītāju karšu dizains. Konkursam iesniedza 40 mākslas darbus.  Balsošana par darbiem norisinājās Ventspils bibliotēkas mājaslapā, kā arī Bērnu bibliotēkā. Savu balsi par bērnu darbiem atdeva 273 balsotāji. 3.vietu konkursā ieguva Katrīna Anna Veckrace (pedagogs I.Dzalbe), 2.vietu ieguva Anna Leonova (pedagogs S.Jaunbelzēja), bet 1.vieta Esterei Lācei (pedagogs I.Dzalbe). 

<< Go back to the previous page