Ventspils Mākslas skolas 5.b kursa nobeiguma darbu grafiks 2017.gadā

ZĪMĒŠANA
12.maijā no plkst.15.30- 19.30
GLEZNOŠANA
15.maijā no plkst.15.30- 19.30
VEIDOŠANA
19.maijā no plkst.15.30- 18.10
MĀKSLAS VALODAS PAMATI
darbu iesniegšana līdz 25.maijam
DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA
29.maijā plkst.16.00
(darbus izstādīt 5.kabinetā pirms aizstāvēšanas)
IZLAIDUMS 1.jūnijā plkst.18.00 Ventspils Mākslas skolā.

 

<< Go back to the previous page