Ventspils Mākslas skolas 7. un 3.studiju kursa noslēguma darbu grafiks

 

 

 

 

 

* GLEZNOŠANA
12.maijā no plkst.16.00- 20.00

(5.un 6.kab. sk. E.Ozoliņa)

* ZĪMĒŠANA
16.maijā no plkst.16.00- 20.00

(5.un 6.kab. sk. E.Ozoliņa)
* VEIDOŠANA
19.maijā no plkst.16.00- 18.00

(1.kab. sk. Eva Kaufmane Lauss)
* NOSLĒGUMA DARBA AIZSTĀVĒŠANA
1.jūnijā plkst.15.00
(darbus izstādīt 5.kabinetā pirms aizstāvēšanas)
* IZLAIDUMS

2.jūnijā plkst.16.00

 

<< Go back to the previous page