Ventspils Mākslas skolas audzēkņi var apmeklēt konsultācijas, lai veiktu attālinātajā mācību procesā neapgūtos uzdevumus

 

 

 

Konsultāciju plāns:

JĀNIS KUPČS

Pirmdiena, 17.augusts plkst. 10.00-13.00

ANDA KAŅEPE
Pirmdiena, 17.augusts plkst. 12.30- 15.00
SANDA JAUNBELZĒJA
Otrdiena, 18.augusts plkst. 10.00-12.00

INGA INSBERGA
Otrdiena, 18.augusts plkst. 10.00- 13.00

MADARA LILIENFELDE
Otrdiena, 18.augusts plkst. 14.30- 17.00

IEVA SPRIDZĀNE
Trešdiena, 19.augusts plkst. 14.30-17.00

IEVA PASTARE
Trešdiena, 19.augusts plkst. 13.00- 17.00
INITA DZALBE
Ceturtdiena 20.augusts plkst. 11.00-14.00

Par papildus konsultācijām individuāli vienoties ar pedagogiem.

<< Go back to the previous page