Ventspils Mākslas skolas audzēknes iegūst 3.vietu Valsts konkursā

  Ventspils Mākslas skolas audzēknēm E. A.Sokai un V.Andersonei 3.vieta Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā.
2013./2014.m.g. Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā Valsts konkursā „Es. Telpa. Vide” piedalījās audzēkņi no 91 Latvijas Mākslas skolas.
  Konkursa dalībnieki, strādājot pāros, projektēja mājokļus dažādiem iemītniekiem divās vecumu grupās (no 8 – 12 gadiem un 13 – 16 gadiem).
  Enia Anna Soka un Viktorija Andersone Ventspils Mākslas skolu pārstāvēja jaunākajā vecumu grupā Saldus Mākslas skolā 17.martā, kur projektēja mājokli izlozētam iemītniekam, iztēlojoties, kādas telpas būtu nepieciešamas ērtai iemītnieka dzīvei, atbilstu viņa raksturam, un uz putu kartona pamatnes būvēja mājokli iemītniekam no izlozētiem un pieejamiem materiāliem.

 

<< Go back to the previous page