Ventspils Mākslas skolas audzēknēm balvas konkursā

    III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu “Sadzīves aina laukos” , Laumas Nikolovskas un Sophie Beatrices Lefevres datorgrafikas darbi ieguva Eiropas informācijas centra balvu. Darbi tika radīti ped. A.Kaņepes vadībā.

    Konkursu organizēja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju.

<< Go back to the previous page