INTEREŠU IZGLĪTĪBA

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Ventspils Mākslas skolā var apgūt interešu izglītības programmu sagatavošanas klasītēs no 4-7 gadu vecuma.

• Nodarbības 4-6 gadu veciem bērniem notiek divas reizes nedēļā .Vienā nodarbībā apgūst veidošanu ar mālu, bet otrā tēlotājmākslu (zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju).
• Nodarbības 7 gadu veciem bērniem notiek divas mācību stundas nedēļā, kurās   pedagogs bērnus motivē atveidot savas idejas konkrētajā materiālā, kā arī izzināt mākslas attēlošanas veidus un paņēmienus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Nodarbības programma izstrādāta, lai bērniem veicinātu attīstīt radošo māksliniecisko domāšanu, pašiem radīt mākslas darbus, mākslas objektus  ar vecumposmā raksturīgām realizācijas iespējām.

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri ir atcelta mācību maksa. 

Stundu saraksts 2022./2023.m.g.

“A” klasīte (4-6 gadi)
TĒLOTĀJMĀKSLA- pirmdienās plkst.14.00-14.40 (1.kabinets)
VEIDOŠANA- ceturtdienās no plkst.14.00-14.40 (1.kabinets)

“B-1” klasīte (4-6 gadi)
TĒLOTĀJMĀKSLA- pirmdienās no plkst.18.10-18.50 (1.kabinets)
VEIDOŠANA- ceturtdienās no plkst.18.10-18.50 (1.kabinets)

“B-2” klasīte (4-6 gadi)
TĒLOTĀJMĀKSLA- pirmdienās no plkst.19.00-19.40 (1.kabinets)
VEIDOŠANA- ceturtdienās no plkst.19.00-19.40 (1.kabinets)

“C-1” klasīte (7 gadi)
RADOŠĀS DOMĀŠANAS NODARBĪBAS –  trešdienās no plkst. 18.10-19.35 (2.kabinets)

“C-2” klasīte (7 gadi)
RADOŠĀS DOMĀŠANAS NODARBĪBAS –  piektdienās no plkst. 16.40-18.05 (1.kabinets)