JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Ventspils Mākslas skola
uzņem audzēkņus 2021./2022.m.g.
no 16.-30.augustam
darbdienās plkst. 11.00-18.00

    Dokumentus pieņem Ventspils Mākslas skolā, Zvana ielā 6, Ventspilī  vai elektroniski e-pastā: makslas.skola@ventspils.lv (elektroniski sūtītajiem dokumentiem nav jāpievieno dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments)
1. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla" ar kodu 20V 211 001 uzņem audzēkņus no 8 gadu vecuma.
Iesniedzamie dokumenti:
• Vecāku iesniegums un anketa par datu apstrādi (veidlapas var saņemt skolā vai mājaslapas sadaļā pie dokumentiem);
• Medicīniskā izziņa par audzēkņa veselības stāvokli;
• Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments.

Iestājpārbaudījums  2020.gada 31.augustā plkst.11.00
Nepieciešamie materiāli: Papīrs A3, zīmulis, guaša krāsas, dažāda izmēra otas, ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai, avīze vai plēve A2 izmērā.
*Iestājpārbaudījumus nav jākārto bērniem, kuri mācījušies Ventspils Mākslas skolas sagatavošanas klasītēs.
*Bērni vai pusaudži, kuri ir vecāki par 8 gadiem, var tikt uzņemti augstākā kursā, nokārtojot iestājpārbaudījumu atbilstoši kursa prasībām.

*Par mācībām nav jāmaksā.

Pēc audzēkņu uzņemšanas slēgsim IZGLĪTOŠANAS LĪGUMU (1.septembrī pēc pasākuma vai individuāla uzaicinājuma).


2. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla" ar kodu 30V 211 001 uzņem audzēkņus no 15 gadu vecuma (studiju kurss).
Iesniedzamie dokumenti:
• Vecāku iesniegums un anketa par datu apstrādi ( veidlapas var saņemt skolā vai mājaslapas sadaļā pie dokumentiem);
• Medicīniskā izziņa par audzēkņa veselības stāvokli;
• Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments.

Iestājpārbaudījums  2020.gada 31.augustā plkst.11.00
Nepieciešamie materiāli: Papīrs A3, zīmulis, guaša krāsas, dažāda izmēra otas, ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai, avīze vai plēve A2 izmērā.
*Iestājpārbaudījumus nav jākārto jauniešiem, kuri mācījušies Ventspils Mākslas skolā.

*Par mācībām nav jāmaksā.

Pēc audzēkņu uzņemšanas slēgsim IZGLĪTOŠANAS LĪGUMU (1.septembrī pēc pasākuma vai individuāla uzaicinājuma) .

3. Interešu  izglītības programmā sagatavošanas klasītēs uzņem audzēkņus no 4 gadu vecuma ( no 4-6 gadu vecuma var apgūt veidošanu un tēlotājmākslu, bet no 7 gadu vecuma piedāvājam apgūt radošās domāšanas nodarbības) .
Iesniedzamie dokumenti:
• Vecāku iesniegums un anketa par datu apstrādi ( veidlapas var saņemt skolā vai mājaslapas sadaļā pie dokumentiem);
• Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments.

Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās ir bez iestājpārbaudījumiem,  iesniegumu reģistrēšanas secībā .

*Par mācībām nav jāmaksā.