JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Ventspils Mākslas skola
uzņem audzēkņus 2022./2023.m.g.
no 15.-30.augustam
darbdienās plkst. 12.00-18.00

    Dokumentus pieņem Ventspils Mākslas skolā, Zvana ielā 6, Ventspilī  vai elektroniski e-pastā: makslas.skola@ventspils.lv (elektroniski sūtītajiem dokumentiem nav jāpievieno dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments).
1. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla" ar kodu 20V 211 001 uzņem audzēkņus no 8 gadu vecuma.
Iesniedzamie dokumenti:
• Vecāku iesniegums un anketa par datu apstrādi (veidlapas var saņemt skolā vai šeit iesniegums, anketa);
• Medicīniskā izziņa par audzēkņa veselības stāvokli (var iesniegt līdz 01.09.2022.) ;
• Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments.

Iestājpārbaudījums 
 2022.gada 31.augustā plkst. 11.00 Ventspils Mākslas skolā, Zvana ielā 6, Ventspilī. Līdzi ņemt A3 papīru, guaša krāsas, zīmuli, dažāda izmēra otas, ūdens trauku, paleti krāsu jaukšanai, lupatiņu, avīzi vai plēvi A2 izmērā. 
*Iestājpārbaudījumus nav jākārto bērniem, kuri mācījušies Ventspils Mākslas skolas sagatavošanas klasītēs.
*Bērni vai pusaudži, kuri ir vecāki par 8 gadiem, var tikt uzņemti augstākā kursā, ja ir brīvas vietas.

*Par mācībām nav jāmaksā.

Pēc audzēkņu uzņemšanas slēgsim IZGLĪTOŠANAS LĪGUMU (1.septembrī vai pēc individuāla uzaicinājuma).


2. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla" ar kodu 30V 211 001 uzņem audzēkņus no 15 gadu vecuma (studiju kurss).
Iesniedzamie dokumenti:
• Vecāku iesniegums un anketa par datu apstrādi ( veidlapas var saņemt skolā vai vai šeit iesniegums, anketa);
• Medicīniskā izziņa par audzēkņa veselības stāvokli (var iesniegt līdz 01.09.2022.);
• Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments.

Iestājpārbaudījums 
 2022.gada 31.augustā plkst. 11.00 Ventspils Mākslas skolā, Zvana ielā 6, Ventspilī. Līdzi ņemt A3 papīru, guaša krāsas, zīmuli, dažāda izmēra otas, ūdens trauku, paleti krāsu jaukšanai, lupatiņu, avīzi vai plēvi A2 izmērā. 

*Iestājpārbaudījumus nav jākārto jauniešiem, kuri mācījušies Ventspils Mākslas skolā.

*Par mācībām nav jāmaksā.

Pēc audzēkņu uzņemšanas slēgsim IZGLĪTOŠANAS LĪGUMU (1.septembrī vai pēc individuāla uzaicinājuma) .

3. Interešu  izglītības programmā sagatavošanas klasītēs uzņem audzēkņus no 4 gadu vecuma ( no 4-6 gadu vecuma var apgūt veidošanu un tēlotājmākslu, bet no 7 gadu vecuma piedāvājam apgūt radošās domāšanas nodarbības) .
Iesniedzamie dokumenti:
• Vecāku iesniegums un anketa par datu apstrādi ( veidlapas var saņemt skolā vai vai šeit iesniegums, anketa); 
• Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība vai cits personību apliecinošs dokuments.

*Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās ir bez iestājpārbaudījumiem, iesniegumu reģistrēšanas secībā .

*Par mācībām nav jāmaksā.