SKOLAS ADMINISTRĀCIJA UN PEDAGOGI

Ventspils Mākslas skolas direktore
Sanda Jaunbelzēja

Pieņemšanas laiki:
iepriekš piesakoties pa tālruni -63622423

Pirmdienās no plkst. 17.00-18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30-9.30
 

Ventspils Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā

Inita Dzalbe

Pieņemšanas laiki:
iepriekš piesakoties pa tālruni -63622423

 

Ventspils Mākslas skolas pedagogi

 • Sanda Jaunbelzēja
 • Inita Dzalbe
 • Ieva Spridzāne
 • Santa Dalbe
 • Monika Kalniņa
 • Elīna Ozoliņa
 • Anda Kaņepe
 • Madara Lilienfelde
 • Ieva Pastare
 • Eva Kaufmane Lauss
 • Inga Insberga