SKOLAS ADMINISTRĀCIJA UN PEDAGOGI

Ventspils Mākslas skolas direktore
Sanda Jaunbelzēja

Pieņemšanas laiki:
iepriekš piesakoties pa tālruni -63622423

Pirmdienās no plkst. 17.00-18.00
Ceturtdienās no plkst. 11.00-12.00
 

Ventspils Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā

Inita Dzalbe

Pieņemšanas laiki:
iepriekš piesakoties pa tālruni -63622423

 

Ventspils Mākslas skolas pedagogi

  • Sanda Jaunbelzēja
  • Inita Dzalbe
  • Ieva Spridzāne
  • Santa Dalbe
  • Elīna Ozoliņa
  • Anda Kaņepe- Feldmane
  • Ieva Pastare
  • Eva Kaufmane Lauss