PROFESIONĀLAS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

              Ventspils Mākslas skolā bērni un jaunieši var apgūt licencētu un akreditētu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 20V 211 00 1, kuras īstenošanas ilgums ir septiņi mācību gadi (2455 stundas). 

          Profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 20V 211 00 1 uzsāk audzēkņi no 8 gadu vecuma, bet tie audzēkņi, kuri ir nedaudz vecāki, var tikt uzņemti augstākā kursā, nokārtojot iestājpārbaudījumu atbilstoši kursa prasībām.

             Sākot ar 2013./2014.m.g. Ventspils Mākslas skola uzsāka īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 30V 211 00 1, bet 2014.gadā programma tika akreditēta. Programmu apgūt var uzsākt jaunieši no 15 gadu vecuma paralēli mācībām vispārējās vidējās izglītības ieguvei.  Īstenošanas ilgums trīs gadi (1296 stundas), 12 mācību stundas nedēļā.